סיפורים מאת כנועה

לכנועה 1 סיפורים בסליזי
לרגליו
29 בנובמבר 2023
בזמן שאתם קוראים את הסיפור הזה אני נמצאת לרגלי אדוני. זה לא משנה מתי אתם קוראים אותו, כי שם אני נמצאת כמעט כל הזמן. מקומי הטבעי בעולם, מוכנה לשרת, להעניק את אחד מהחורים השייכים לו והמוכנים לו בכל עת, או למלא אחר פקודה שיואיל בטובו להעניק לי. אני אוהבת כל רגע שבו אני נמצאת...
לסיפור המלא