סיפורים מאת גורע כל המוסיף

לגורע כל המוסיף 4 סיפורים בסליזי