תנאי שימוש

כללי
האתר וכל התכנים בו מיועדים לגילאי 18 ומעלה ועל המתשמשים באתר מוטלת האחריות לעמוד בתנאי זה.
האתר מכיל תכנים בעלי אופי אירוטי ומיני, בעלי האתר ומפעיליו לא ישאו באחריות כל שהיא כלפי הגולשים, הכותבים, הקוראים והמבקרים באתר.

כתיבה
הסיפורים מקוריים ואינם מועתקים או משוכפלים.
בלעדיות על פרסום הסיפורים שייכת לבעלי האתר סליזי – sleazy.co.il
הסיפורים עשויים לעבור עריכה על ידי עורכי התוכן של האתר.
פרסום הסיפורים נתון לשיקול הדעת של בעלי האתר ומפעיליו בלבד.
ייתכן והסיפורים יפורסמו במדיות נוספות כגון סלולרי, עיתונות, טלויזיה וכו'

קריאה
האתר וכל התכנים בו מיועדים לגילאי 18 ומעלה.
אין בעלי האתר ומפעיליו אחראים על התכנים שבסיפורים.

זכויות יוצרים
אין לשכפל להעתיק או לעשות שימוש אישי או מסחרי בסיפורים ללא אישור מפורש מבעלי ומפעילי אתר סליזי.
הבלעדיות על פרסום הסיפורים ניתנת לאתר סליזי sleazy.co.il על ידי הכותבים עצמם.